All-Radio 3.59 | 8.62 Mb

نرم افزاری است که به شما این قابلیت را می دهد که به 2500 ایستگاه رادیویی و 1200 کانل تلوزیونی دنیا را دریافت کنید.این برنامه تمام ایستگاه های رادیو هایی و تلوزیونی که از روسیه پخش می شود را دریافت می کند. نکته ی مثبت ان این است که شما نیازی به بروز رسانی لیست ایستگاه های کاری ندارید. ایستگاه ها بصورت اتوماتیک از سروری که در روسیه قرار دارد دانلود می شوند.