قصد معرفی یک نرم افزار بسیار جالب را داریم.این نرم افزار SymbianGuru PhotoFun v1.02 میباشد که توسط آن میتوانید عکس های خود و دوستانتان را به شدت خنده دارد کنید.همان طور که در عکس زیر میبینید توسط این نرم افزار میتوانید بینی عکس مورد نظر را پهن کرده یا آن را تبدیل به یک شخصیت کارتونی کنید یا آن را تبدیل به شخصیت های سینمایی کنید.این نرم افزار فوق العاده را از بزرگترین سایت ایرانیان دانلودانه دریافت نمایید.

تغییر چهره حرفه ای با دانلود نرم افزار SymbianGuru PhotoFun v1.02   سیمبیان سری 60 ویرایش سوم و پنجم و سیمبیان سه