ک نرم افزار حالب که به کمک قطب نمای داخلی HD2 میتونید آهن رو تشخیص بدید با این نرم افزار میتوانید از قطب نمای گوشی خود نهایت استفاده را ببرید این نرم افزار قابل نصب بر روی گوشی های HD2 است

Metal Detector   0.2.0.0   آهن یاب!