تردمیل یکی از محبوب ترین وسیله های هر باشگاه ورزشی به حساب می آید. استفاده از آن با اینکه سخت نیست اما خیلی ها به درستی از آن استقاده نمی کنند.

cf1bc362a0ae585e4893321a57d0e94f آموزش روش صحیح استفاده از تردمیل