تامسون رویترز رشته های مختلف را در ۲۲ مقوله موضوعی جمع و نمایه سازی کرده است و بر این اساس، پر استناد ترین موسسات آموزش عالی و پژوهشی را که جزو یک درصد بالا محسوب می شوند از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ بر حسب تعداد استنادها رده بندی کرده است.
305279fbe350daf9745dc72b130a2d9e نتایج رتبه بندی برترین دانشگاه های جهان