پسری که باربی شد

8a81196d4a08f8086b55a464605f5e24 عکس عجیب پسری که تبدیل به باربی زیبا شد

به دست آورنده لقب زیباترین باربی پسر در کویت و خلیج فارس با انجام بیش از ۱۰ عمل زیبایی گوناگون لقب شبیه باربی رو به خود اختصاص داد…