رکورد اخراجی ها شکسته شد

فروش فیلم”ورود آقایان ممنوع”درتهران به رقمی معادل ۲ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان رسیده است/فروش فیلم اخراجی‌های ۳ در پایان اکران خود در تهران به رقمی معادل ۲میلیارد و ۲۷۲ میلیون تومان رسیده بود