Desert Hawk عنوان یک بازی اکشن فوق العاده زیبا هست که گیمر در آن وظیفه ی کنترل یک هلیکوپتر فوق پیشرفته ی جنگی را دارد. دشمنان شما در قالب تانک ها ، کشتی ها ، هلیبرد ها و حتی آدم هایی هستند که مرتبا به سمت شما شلیک می کنند .کنتر کامل این بازی توسط ماوس انجام می شود . حرکت دادن آن با ماوس  و شلیک کردن بمب ها نیز با کلیک راست و چپ صورت می گیرد .