Active Boot Disk Suite 5.7.0 عنوان نرم افزاری است که توسط آن می توانید توسط بوت سیستم عامل، مشکل های ویندوز خود را بر طرف کنید .این نرم افزار در محیط ویندوز هم قابل اجرا است که یکی از ویژگی های بی بدیل آن به حساب می آید.حتی قابلیت پشتیبان گیری نیز برای این نرم افزار تعبیه شده است .