به کامپیوتر خود جان بدهید و اثر نفس های زندگی را در آن مشاهده کنید!!!با استفاده از Animated Wallpaper Maker جالب می توانید بر روی عکس های خود افکت هایی استفاده کنید و به آنها جان بدهید.از این عکس ها می توانید در پشت زمینه ویندوز هم استفاده کنید.این عکس ها با تمامی ویندوز ها سازگار می باشند! که هم اکنون می توانید از سایت دانلودانه دانلود کنید