آموزش امروز، محصول شرکت نامی وی تی سی است و همانطور که می دانید، تمرکز این شرکت بر روی آموزش های پایه ای بوده و برای کسانی که قصد فراگیری نرم افزاری را برای اولین بار دارند، می تواند بسیار مفید باشد. امیدواریم این فیلم آموزشی، بتواند نیاز کاربران تازه وارد را برآورده سازد.