ساخت بزرگترین هواپیمای باربری جهان : مدل Antonov An-124 با حجمی حدود ۴۰۰ تن ، این هواپیما تانک ها ، ترن ها و برخی هواپیماهای دیگر را بین نقاط مختلف جهان جابجا میکند.