نسخه جدید از نرم افزار Chanalyzer تحت عنوان Chanalyzer Pro 1.1.4 Build 815 هم اکنون از وبسایت دانلودانه آماده دریافت میباشد.توسط این نرم افزار میتوانید طیف دستگاه های را ردیابی و آن ها را در فلوچارتی همراه با زیر و بم بسامد های موجود در اطراف را بر روی صفحه نمایش شما پدید می آورد. به طور سنتی ، تحلیل طیفی تنها در دسترس کسانی هست که امکانات لازم را دارند.به طور رایگان از این به بعد با نرم افزار فوق العاده Chanalyzer Pro 1.1.4 Build 815  این قابلیت فراهم شده است.