پکیجی شامل همه نرم افزار های کمپانی SlySoft را برای دانلود آماده کرده ایم . این پکیج شامل نرم افزار های AnyDVD & AnyDVD HD , CloneDVD  , CloneDVD mobile , CloneCD , GameJackal Pro و GameJackal Enterprise هست که اطلاعات جامعی از هر کدام از این نرم افزار ها در سایت دانلودانه موجود است .