Counter-Strike-Global-Offensive-v1.33.3.0-

Counter Strike Global Offensive v1.33.3.0

آخرین نسخه منتشرشده کانتر در جهان ، آخرین بروز رسانی و آپدیت
English | PC | 2014 | 2.57 GB
Genre: Action

Counter Strike Global Offensive v1.33.3.0 برای تمام بازیکنان آشنا خواهد بود. دو گروه تروریست و ضد تروریست در بازی حضور دارند که باید با یکدیگر مبارزه کنند. گروه تروریست ها می توانند در مکان های مشخصی بمب گذاری کنند و گروه ضد تروریست هم باید بمب را خنثی کنند.هر گروه اگر در کارشان موفق شوند، پول بدست می آورند و به وسیله آن می توانند برای خود سلاح و مهمات خریداری کنند.