هنگام ذخیره سازی اطلاعات بر روی دیسک، ممکن است به دلیل پراکنده بودن فضای خالی موجود بر روی دیسک، اطلاعات به صورت پراکنده ذخیره شده و در سکتورهای متوالی قرار نگیرند. البته با توجه به اینکه هنگام ذخیره شدن اطلاعات آدرس محل قرار گیری آنها در جدولی به نامFile Allocation Table) FAT )یادداشت می‌شود سیستم‌عامل جهت بازیابی مجدد آنها با مشکلی مواجه نخواهد شد. با این وجود در صورتی که اطلاعات مرتبط با یکدیگر در سکتورهای متوالی قرار گیرند بازیابی اطلاعات با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. برنامه Disk Defragmenter می تواند با مرتب کردن اطلاعات موجود بر روی دیسک سرعت دسترسی به فایل‌ها و برنامه‌ها را افزایش داده و سرعت کار کامپیوتر را متحول نماید. در صورتی که تاکنون از این برنامه جهت مرتب سازی اطلاعات استفاده نکرده اید قطعاً پس از اجرای این برنامه از افزایش سرعت کار کامپیوترتان خوشحال می شوید. به صورت دیگر فضای خالی دیسک‌ها می توانند ۵ فایل داشته باشدA B C و E و ۱۰ بلوک از این فضا در حال استفاده است.در این قسمت یک بلوک وجود دارد که به یک واحد سیستم می تواند ۱کیلو و ۱۰کیلو و ۱مگابایت سایز اختصاص دهد.و این هیچ سایز مشخصی ندارد.مثال ۱:در این عکس اگر فایل b پاک شود دو گزینه وجود دارد که فضای خالی رها شود .جای خالی b دوباره استفاده شود یا متراکم کردن همه فایل‌ها بعد از b به طوریکه آن از فضای خالی پیروی کند.می تواند در یک زمان استفاده شوند اگر آنها صدها و هزارها از فایل هایی که نیاز به حرکت داشته باشند وجود داشته باشد.بنابراین اکثر آنها توانایی استفاده دوباره را دارند.آنها زمانی که نیاز به استفاده باشند مجددا استفاده می شوند.نرم افزار Defraggler یک نرم افزار بهینه سازی در زمینه دفرگ کردن دیسک است.