کیفیت:۱۰۸۰-بلوری
فرمت:MKV
زبان:انگلیسی
زیرنویس فارسی: دارد

باز هم یک پویانمایی هالیوودی دیگر و این بار ضد قهرمانی که قرار است مورد لطف و همذات پنداری قرار گیرد تا ثابت کند گرگ زاده هم می تواند در شرایطی گرگ نشود!. داستان با معرفی تبهکاران شریری آغاز می شود که تمام هٌم و غم خود را بر گذاردن حد نصابهای غیرقابل رقابت در سرقت اموال عمومی و نمادهایی چون هرم خئوپس گذارده اند!. در این میان گورو Gru یکی از نمونه های ضداجتماعی و مطرودی است که تصمیم می گیرد این حد نصاب را تا حد سرقت کره ماه از آسمان شب! ارتقاء دهد!!.
بقیه داستان به رمزنگاری شخصیت ضد اجتماعی وی و اینکه چگونه گورو، گورو شد می پردازد و همه سرمنشاء تخلفات وی را در تربیت والدینی بی احساس که هیچگاه نبوغ وی را در کودکی جدی نگرفته بودند و نتوانسته بودند احساس یک خانواده واقعی را در وی ایجاد کنند، نمایش می دهد…
نام فیلم Despicable Me از ترانه ای به همین نام با مضمون”مطرودم کن” عاریه گرفته شده و مثال پداگوژیکی تامی از امکان گریختن از استعاره باستانی”گرگ زاده عاقبت گرگ می گردد” به شمار می رود، همه آدمها فرصت تغییر را در اختیار خواهند داشت و یا باید تلاش کنیم که این فرصت را در اختیار خودمان و دیگران نیز هم قرار بدهیم …