آیا تا به حال شده است که خواسته باشید تا از صدایی خاص یک رکورد بی نظیر ور حرفه ای را داشته باشید ؟ نرم افزار Audio Record Wizard version 5.4 تمامی امکانات مورد نیاز شما را برطرف می کند.این نرم افزار به صورت مستقثیم از کارت صدای شما اقدام به ضبط رویدادها می پردازد .دانلود نرم افزار Audio Record Wizard version 5.4 در ادامه مطلب…