شاید شما هم از هک وب کم و سرقت اطلاعات شخصی نیز شنیده باشید . توسط نرم افزار CamBlocker Version 1.0 شما قادر خواهید بود تا از این روند سرقت اطلاعات شخصی جلوگیری نمایید. این نرم افزار در حقیقت وب کم را مسدود می کند. در حقیقت این عمل را زمانی انجام می دهد که به آن ها احتیاجی ندارید.