Ashampoo Core Tuner v2.01 عنوان یکی دیگر از محصولات کمپنانی ashampoo است که توسط آن میتوانید افزایش سرعت سیستم خویش را رقم بزنید.توجه کنید این نرم افزار فوق العاده کاربر پسند است .جخت بهینه سازی انواع ویندوز ها طراحی شده است .این برنامه عملیات اصلی خود را مستقیما برروی پردازنده انجام می دهد/.