در برخی مواقع با ویروسی شدن سیستم شما ، عملا درایور های شما از جمله درایور یو اس بی شما از کار می افتد . این عما طی یک برنامه ی خاص و تحت کد های از قبل نوشته شده روی می دهد . توسط نرم افزار MK Registry & USB Fixer version 3.0.1 می توانید از این عما جلوگیری نمایید.