حتما شما هم نرم افزار های آموزش را دیده اید . این نرم افزار ها توسط نرم افزار Tanida Demo Builder v8.2.0.1 تهیه می شوند . برنامه ی Tanida Demo Builder v8.2.0.1 محیطی بسیار کاربر پسند دارد .تمامی ابزار های در اختیارشماست تا بتوانید یک آموزش چند رسانه ای داشته باشید .