TRx Phone Recorder 4.31 عنوان نرم افزاری است که توسط آن میتوانید به ضبط مکالمات تلفنی بپردازید . اساس این نرم افزار همان کارت صدا است .و از طریق مودمی که به رایانه شما است به ضبط مکالمات آن هم با فرمت MP3 می پردازید .