آیا شما بعد از مدتی کار کردن با کامپیوتر خود متوجه شدید که  سیستم شما کند شده و دائم هنگ میکند؟ این بدین دلیل است که بعد از نصب برنامه ها و حذف آنها این برنامه ها تغییراتی را در تنظیمات ویندوز شما ایجاد میکند و رجیستری ویندوز را دچار تغییراتی میسازد. بعد از مدتی این تغییرات باعث بر هم خوردن و از شکل افتادن رجیستری شده و به گذشت زمان بهم ریختگی و بی نظمی بیشتر میشود. نرم افزار Uniblue RegistryBooster با معماری منحصر به فرد و امکانات بالا یکی از معروفترین نرم افزار هایی است که با بهینه سازی رجیستری ویندوز شما و پاک سازی و فراگمنت آن سرعت از دست رفته یستم را به شما باز میگرداند.