شاید شما نیز بعد از مدتی که سیستم عامل خود را نصب کردید ، شاهد کندی بالا آمدن یسیتم عامل خود باشید . نرم افزار فوق العاده کاربردی Startup Faster! 3.6.2011.11 در حقیقت پلی است بین  رایانه ی شما و سیستم عامل شما تا سرعت آن را چندین برابر کند . Startup Faster! 3.6.2011.11 در حقیقت یک ابزار انقلابی برای هارد راینه ی شما هست .