FTL-Faster-Than-Light-2014-downloadaneh-

English | PC | 2014 | Developer: Subset Games | 180.47 MB
ژانر: Small Spaceship

FTL Faster Than Light v1.5.13 ، شما مدیریت دلیجه و خدمه آن به عنوان اکتشاف به شما کهکشان. استراتژیک، مبارزه با زمان واقعی شامل قدرت مدیریت بین سیستم های ضروری و انتخاب است که سیستم های دشمن را هدف قرار دهند. در همین حال، شما کنترل خدمه خود را به حفظ عملکرد کشتی و مبارزه با مزاحمان.مبارزه دشوار است، اما، به عنوان یک “مانند roguelike” بازی است.