دانلود ضمیمه قاب کوچک روزنامه جام جم شماره 382

عناوین مهم ضمیمه قاب کوچک روزنامه جام جم شماره ۳۸۲:

« پایتخت ۲ » گزارش پشت صحنه سریال نوروزى
زندگى ادامه دارد
فرهنگ سلطان و شبان مدرن م ىسازد
اسکویی: گزارشگر باید بی طرف باشد
تنابنده؛ پشت و جلوی دوربین پایتخت
پا کنیت؛ شوق آمیرزا رک نالدین شدن
شعیبی؛ب ازگشت کشف تلویزیونب ه تلویزیون
نگین درخشان هزاردستان
درباره بازپخش سریال علی حاتمی از آی فیلم
ریما رامی نفر (در نقش هما ): دلم برای هما تنگ شده بود
نگاهی به جایگاهی که پژوهش در پیش تولید آثار نمایشی دارد
آسی بهایی که غیبت پژوهشگر به کارهای نمایشی وارد م یکند
پژوهش امرى تشریفاتی نیست
نقش پژوهش در روایت تاریخ
پژوهش؛ نیاز امروز برنامه هاى رسانه
گف توگو با تورج نصر درباره فعالی تهایش در دوبله تلویزیونی
« خانه محبت » رن گوبوى سال نو در
بازگشت پلیس قدیمی با صندلی چرخدار
استقبال از پخش زنده اسکار