کیفیت: Dvdrip
فرمت: Avi
زبان:انگلیسی

اهداف متحرک مستند جالب و دیدنی از چگونگی شلیک و برخورد موشک به هدف است.
این مستند که از جنگ جهانی دوم و نیز جنگ خلیج فارس و جنگ وییتنام  تهیه شده است  به طور خاصی چگونگی برخورد موشک های هوا به هوا،هوا به زمین ،زمین به هوا و نیز هوا به دریا را نشان داده است.