A Bootable USB: Create Bootable USB Drive to Install Windows 7 | 1.83 MB

راه اندازی کردن یا بوت کردن (به انگلیسی: Booting) بارگذاری سیستم‌عامل در حافظه کامپیوتر است که معمولاً از دیسک سخت و گاه گاهی از روی دیسک نرم انجام می‌شود.راه‌اندازی معمولاً روال خودکاری است که با روشن نمودن یا بازنشانی (reset) رایانه شروع می‌گردد. مجموعه‌ای از دستورات که حافظه ROM(حافظه فقط خواندنی) قرار دارند، شروع به اجرا می‌کند. دسنورات مجموعه‌ای از خودآزماییهای هنگام روشن شدن (POST) را به منظور حصول اطمینان ار صحت عملکرد ابزارهایی مانند دیسکهای سخت انجام می‌دهند، سپس محل سیستم‌عامل راتعیین و آن را بارگذاری می‌کنند. در نهایت کنترل نیز را به سیستم‌عامل می‌دهند.ر دیسکی که توان بارگذاری و راه اندازی اولیه سیستم‌عامل رادارد، اغلب به یک دیسک نرم گفته می‌شود. که دارای یک علامت در اولین سکتور آن(بوت سکتور) یعنی وجود عددی خاص در آخرین ۲ بایت این سکتور استروشن کردن رایانه و بار کردن سیستم‌عامل به درون آن روند راه اندازی شده کامپیوتر، هنگام روشن کردن آن را گویند. در این روند معمولاً چند تست سخت‌افزاری و سپس بارگذاری سیستم‌عامل از روی دیسک به حافظه صورت می‌گیرد.