کمتر از دو هفته پیش، استیو جابز، یکی از بزرگترین نوآوران جهان، درگذشت. مرگ او در سراسر جهان هنوز در حال سوگواری است. یک پیام خصوصی به اپل هنوز هم تنها ویژگی های تصویری از استیو جابز، بازاریابی، هر چه باشد، با وجود راه اندازی آیفون ۴S است.استیو جابز بر روی زندگی ملیون ها نفر تاثیر به سزایی داشته است .بر همین اساس کانال دیسکاوری میزبان مستند تحت عنوان iGenius است.  این مستند تحت عنوان چگونه استیو جابز جهان را تغییر دا در اختیار شما هست .استیو جابر شخصیتی است که در وجودش بهره وری، خلاقیت، موسیقی، ارتباطات، رسانه و هنر رخنه کرده است .

 

کیفیت:HDTV