Jet Video یک ابزار مفید برای اینکه شما به صورت آسان از امکانات مدرن برای مشاهده فیلم های خود استفاده کنید و حتی بتوانید آن را تبدیل به فرمت مورد نظر خود کنید. ویدئو جت همچنین دارای اثر صدای خاص و ویژگی های زیرنویس است. ویدئو جت قادر به پخش اکثر فرمت های فایل های ویدئویی و تبدیل فایل های ویدئویی نیز است.